ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVASKÜLER CERRAHİ DERNEĞİNDEN
                                                                                                                             GENEL KURUL DUYURUSU
            Derneğimizin olağan Genel Kurul toplantısı 11 Haziran 2023 Pazar günü saat 13.00’da Gaziosmanpaşa Mahallesi Nenehatun Cad. No:56/6 Çankaya/Ankara adresindeki dernek merkezinde yapılacaktır.
            İlk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı taktirde çoğunluk aranmaksızın Genel Kurul Toplantısı 18 Haziran 2023 Pazar günü saat 13.00’da Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Toplantı Salonunda yapılacaktır.
            Üyelerimize saygıyla duyurulur.
                         Yönetim Kurulu
 
Gündem
1- Açılış ve saygı duruşu
2- Divan başkanı ve katip üyeleri seçimi  (1 Başkan, 2 Katip üye)
3- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
4- Denetleme Kurulu raporunun okunması
5- Faaliyet ve Denetleme Kurulu raporlarının ayrı ayrı müzakere edilerek oylanması
6- Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası
7- Derneğimize ait iktisadi işletmenin faaliyetlerinin Yönetim Kurulu tarafından yürütülmesi için yetki verilmesi
8- Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin ulaşım ve konaklama giderlerinin dernek tarafından karşılanması
9- Seçimler:
Yönetim Kurulu için 9 Asil, 5 Yedek
Denetleme Kurulu için 3 Asil , 3 Yedek
Onur Kurulu için 3 Asil, 3 Yedek üye gizli oyla seçilecektir.
10- Dilek ve temenniler
11- Kapanış