Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği

Misyonumuz
Gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde mesleki bilim ve tekniğin etik değerlere saygılı, saygın ve ilkeli bir şekilde gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Vizyonumuz
Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Gelişimine Katkıda Bulunmak:
Bu alandaki en güncel bilgi ve teknikleri takip ederek, saygın ve etik değerlere uygun bir şekilde vasküler ve endovasküler cerrahi konusunda katkı sağlamayı hedefliyoruz.
Bilgi Alışverişinde Bulunmak:
Vasküler ve endovasküler cerrahiyle ilgilenen profesyonellerle sürekli bilgi alışverişinde bulunarak, sektördeki gelişmeleri yakından takip etmeyi ve paylaşmayı amaçlıyoruz.
Yüksek Standartları Desteklemek:
Ülke çapında vasküler ve endovasküler cerrahinin yüksek standartlara ulaşmasını sağlamak için çaba gösteriyoruz. Eğitim, araştırma ve uygulama alanlarında bu standartları destekleyerek sektörde kaliteyi artırmayı amaçlıyoruz.
Dünya Çapındaki Bilgi ve Teknik Seviyeye Erişmek:
Vasküler ve endovasküler cerrahi konusundaki dünya çapındaki bilgi ve teknik düzeyi yakalamak için ilgili kuruluşlarla iş birliği yapmayı taahhüt ediyoruz. Uluslararası arenada aktif olarak yer alarak, en güncel gelişmeleri takip etmeyi ve bu alandaki bilgiyi ülkemize taşımak amacındayız.
Bilgi ve Dokümantasyon Merkezi Oluşturmak:
Vasküler ve endovasküler cerrahi alanındaki her türlü bilgi, belge, doküman ve yayına erişimi sağlamak ve bir dokümantasyon merkezi oluşturarak sektöre katkıda bulunmak.
Yayınlar ve Bilgilendirme Faaliyetleri:
Vasküler ve endovasküler cerrahiyle ilgili dergi, kitap gibi yayınlar yapmak, çalışmaları duyurmak ve üyelere yönelik çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkartarak bilimsel gelişmelere katkı sağlamak.
Eğitim ve Bilgi Alışverişi:
Yurt dışında uygulanan yenilikleri ülkemizde de hayata geçirmek amacıyla hekimleri eğitim amaçlı yurtdışına göndermek ve uluslararası alanda bilgi alışverişine olanak tanımak. Aynı şekilde yurt dışından alanında uzman hekimleri eğitim amaçlı olarak ülkemize getirerek uluslararası alanda bilgi alışverişine katkıda bulunmak.
Bilimsel Etkinlikler ve Toplantılar:
Yurt içinde ve yurt dışında ulusal ve uluslararası nitelikte konferanslar, kongreler ve özel etkinlikler düzenleyerek bilimsel gelişim sürecinde paylaşımı desteklemek.
Sektörel Değişiklik Önerileri:
Tababet uzmanlık tüzüğünde yapılacak değişiklik önerilerinde görüş bildirerek, Sağlık Bakanlığı, YÖK, Türk Tabipler Birliği ve diğer resmi kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmak.
Avrupa Birliği Çalışmalarına Katkı:
Türk Tabipler Birliği çatısı altında yürütülen Avrupa Birliği çalışmalarına katılarak uzmanlık dalımızı temsil etmek ve bu alandaki faaliyetlere katkıda bulunmak.
Sağlık Politikalarına Etki:
T.C Sağlık Bakanlığı'nın uzmanlarımızı veya uzman adaylarımızı ilgilendiren kararları konusunda görüş bildirmek, alternatif çözümler üretmek ve sektörde etkili bir rol oynamak.
Eğitim Faaliyetleri:
Hekimlerin, hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının vasküler ve endovasküler cerrahi alanında daha iyi yetişebilmesi için kurs, seminer, konferans ve panel gibi bilimsel eğitim çalışmaları düzenlemek.
Uluslararası İş Birlikleri:
Vasküler ve endovasküler cerrahi alanındaki uluslararası faaliyetlere destek vermek ve düzenlemek, yurt dışındaki benzer kuruluşlara üye olmak ve ortak projelerde yer almak.
Mali Kaynaklar ve Sorumluluklar:
Yurt içi bilimsel faaliyetler için mali kaynakları sağlamak, yurt içi ve yurt dışı federasyonlara yönelik gerekli sorumlulukları yerine getirmek.
Üye İlişkileri ve Toplumsal Sorumluluk:
Üyeler arası ilişkileri geliştirmek ve toplumsal sorumluluk projelerine katılarak sağlık alanındaki kamu yararına çalışmalara liderlik etmek.
Halk Sağlığı Faaliyetleri:
Halk sağlığına yönelik faaliyetlerde bulunmak, toplum nezdinde farkındalık yaratarak sağlık çalışmalarına katkıda bulunmak.
Yönetim Kurulu Yetkisi:
Yönetim Kurulu'nu, belirtilen hedefleri ve misyonu gerçekleştirmek konusunda tam yetkili kılmak.
 
Değerlerimiz
Etik Değerlere Saygı
Sürekli Gelişim ve Öğrenmeye Açıklık
İş Birliği ve Paylaşım
Toplumsal Sorumluluk
Bu değerler doğrultusunda, vasküler ve endovasküler cerrahi alanında lider bir rol üstlenerek, toplum sağlığını ve mesleki standartları yükseltmeye kararlıyız.
UVECD YÖNETİM KURULU
 

%25'e Varan İndirim Kazanın.

Abone Ol!

Duyuru bültenine abone olun. Özel teklifler hakkında duyurular alın.